Sagnsten: Sagnsten er i de fleste tilfælde sten i naturen, hvortil der er knyttet sagn eller tro. men i nogle tilfælde kan de indgå i en bygning, som regel en kirke eller et kirkedige. Mange sten er kastet af trolde efter kirkerne, men træfsikkerheden har som regel ikke været særlig stor. Nogle sten er kastet af kvinder, da som regel kaster i "slynge", det vil sige lægger deres hårbånd, strømpebånd eller livbånd om stenen, og det kan jo nemt sætte mærke. Kvinder kaster sjældent efter kirker, det er ofte en utro elsker der er bud efter. Andre sten vender sig ved duften af nybagt brød, og det må være rester af frugt barhedskult. Mange af sagnene virker gamle, før kristendommens indførelse.

Eksperimenter: Denne række fotografier er hovedsageligt lavet uden noget egentligt negativ,det er genstanden selv, der er negativet. For kemikaliernes og mikropræparaternes vedkommende har det første billede dog karakter af negativ, idet det danner grundlag for yderligere forstørrelser. Forstørrer man et fiskeskæl direkte f. eks. 10X, og dette billede yderligere 10X, så kommer man jo op i nogle kraftige forstørrelses-grader, men man bevarer dog i de fleste tilfælde fornemmelser af, hvad det er, der er udganspunktet.

Til følgende serier

Fotograf Ole Hein Pedersen. Fotografi i 3 generationer. Tlf 20 32 66 60

Nørre Allé 44 B, 8000 Århus C. e-mail ole@3generationer.dk